Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Fiúotthon

Fiúotthon

Az otthonban nyújtott segítség formái

A Fiúotthon hajléktalan átmeneti szállásként működik és fogadja a krízisbe, nehézségbe került, otthontalanná vált fiatal férfiakat. Az intézményben szállást, tisztálkodási, mosási lehetőséget biztosítunk, valamint szükség szerint élelmiszerrel, ruhákkal, tisztasági felszereléssel segítjük a hozzánk fordulókat. Az ellátottal közösen meghatározott személyre szabott, egyéni gondozási terv alapján segítjük lakóinkat, hangsúlyt helyezünk a továbbtanulásra, a megkezdett iskolák befejezésére, valamint a munkába állásra és ezáltal a biztonságos továbblépés megalapozására. Igyekszünk kihasználni a kis közösség, a családias elhelyezés nyújtotta előnyöket és lehetőségeket a hozzánk fordulók segítésében.

A bekerülés feltételei

  • Önellátási képesség
  • 18-35 év közötti életkor
  • Házirend elfogadása

Felvételre jelentkezni telefonon, vagy személyesen lehet. Felvételi beszélgetésre az előre egyeztetett időpontban kerül sor.

Férőhelyek száma: 15 fő férfiak számára

Térítési díj

Az intézmény az ellátottaktól a szolgáltatásokért térítési díjat szed a 29/1993. (II.17) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a következők szerint: Az újonnan bekerült lakók részére az első 30 nap (próbaidő) ingyenes. Ezt követően a jövedelemmel rendelkező ellátottak havi 18.000 Ft személyi térítési díjat fizetnek, a fizetett személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a lakó jövedelmének 60%-át.

Kapcsolat

cim

Cím

1221 Budapest, Péter Pál utca 21.

telefon

Telefon

Telefon: (1) 788-1261
Mobil: (20) 999-7296

user

intézményvezető

Liptai Gábor

Múltunk-jelenünk

A Budafoki Fiúotthon 1985-ben kezdte meg működését. Néhány keresztyén fiatalember támogató, és segítő szándékkal az utcákon, tereken lézengő, de életvitelén változtatni akaró hajléktalant felkarolt, és megalakította a Lares Humán Szolgáltató Kisszövetkezet keretén belül a Menedék csoportot, majd a Menedék Alapítványt. A Budafoki Fiúotthont adományból vásároltuk és alakítottuk át. A megnyitást követően a lakhatást igénybevevők mellett lehetőségünk adódott önkéntesek, polgári szolgálatos katonák fogadására, akik életközösségben, jó példaként éltek ellátottaink között. A mai napig hajléktalan, de „menedékre” vágyó fiatalok részére szállásbiztosítással, és teljes ellátással segíti a helyreállást, majd a társadalomba való újbóli beilleszkedést.

Mivel a hajléktalanok között nagyon ritka az ún. „normális” családban felnőtt fiatal, ezért egy pozitív, élhető életvitel bemutatása nagy változásra ösztönözheti akár a legrosszabb helyzetből kikerült embert is. Gyakran érkezik hozzánk teljesen nincstelen ember, vagy kórházból meghiúsult öngyilkossági kísérlet után, szétszakadt családokból, nevelő intézetes évek után. A tőlünk segítséget kérők a mindennapi szükségletre kapnak tisztálkodási csomagot, ruhaneműt, élelmiszert. Szolgálatunk során szorgalmazzuk a lakóink előtakarékosságát, rávezetjük őket a helyes pénzkezelésre. A cél az, hogy a lakók minél rendezettebb életvitelt tudjanak elsajátítani, hogy tőlünk kikerülve ne egyik hónapról a másikra éljenek, hanem tudjanak gondoskodni biztonságos szállásról.

Hírek, beszámolók

Isten túláradó szeretete elindít mások felé

Minden embernek a legmélyebb vágya a szeretet. Mindenki szomjazik arra, hogy elfogadják, fontosnak érezze magát. Ez igaz a hívőre és a nem hívő emberre egyaránt. Ezt a szeretetvágyat azonban igazán csak a mindenható Isten tudja betölteni.

Tovább »
Megszakítás