Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Alapelveink

Alapelveink

A Menedék Alapítvány Hitvallása

Hisszük, hogy a Szentírás, a Biblia Isten által ihletett, tökéletes és hibátlan, számunkra a legfőbb tekintély.

Hisszük, hogy Isten az egyetlen, örökké élő Szentháromság, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Hiszünk Jézus Krisztus isteni mivoltában, aki szűztől született és bűn nélküli volt, életében csodákat tett, meghalt, és bűntől megtisztító vére értünk ömlött.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus megdicsőült testben feltámadt, majd Mennybe ment, és most ott ül az Atya jobbján. Készül, hogy látható módon visszajön hatalommal és dicsőséggel.

Hisszük, hogy a Szentlélek ma is munkálkodik, bennünk, keresztyénekben él és betölt bennünket, így lehetővé válik az, hogy az ember megszentelt életet éljen.

Hisszük, hogy minden egyes teremtett ember testben fel fog támadni és megítéltetik: a hívők Istennel fognak élni örökké, a hitetlenek viszont Istentől örökre elválasztva maradnak, és örök gyötrelemre támadnak fel.

Hisszük, hogy Krisztus egyetemes és láthatatlan Egyházának tagjai vagyunk azokkal együtt, akik szintén egyesültek Isten feltámadt és mennybe ment Fiával. Hisszük, hogy Krisztus egyetemes testének meg kell jelennie a helyi gyülekezetek formájában, melyek nagyon fontos szerepet töltenek be Isten tervében.

Hisszük, hogy minden hívő embernek elsődleges feladata az, hogy a Nagy Parancsolatot betöltse, és tanítvánnyá tegyen minden népet. E parancs betöltésének minden világi és személyi ambíció fölött elsődleges helyet kell kapnia. Hisszük, hogy az Evangélium hatásaként helyreállás fog bekövetkezni az emberi kapcsolatokban és igazságosság a társadalomban.

Hisszük, hogy Krisztus minden keresztyénnek megparancsolta, hogy segítsen szükségben lévő embertársainak, és Ő az, aki küld a rászorulók felé. Így ők is megismerhetik a megváltást.

Letöltés

Megszakítás