Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Bodrogi Oktatási Központ

Bodrogi Oktatási Központ

Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme (tisztelete), és a Szentnek megismerése ad értelmet.” (Példabeszédek könyve 9: 10)

Oktatási intézményünk egyéni arculata

Keresztyén szellemiségű, világnézetileg elkötelezett, a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet fenntartásában működik. Óvodánkban és általános iskolánkban nem felekezeti hittant, hanem a Bibliában, Isten kijelentett Igéjében megfogalmazott alapigazságokat tanítjuk bibliaismeret keretében. Oktatási intézményünk nevét a Példabeszédek könyvének 9. rész 10. verse alapján kapta.

Intézményünk olyan irányító testülettel rendelkezik, akik Krisztus elkötelezett követői. Közösségi munkánkat a szülői munkaközösség segíti. Tanévnyitó és -záró ünnepélyeinket, valamint a keresztyén ünnepeket istentisztelet formájában közösen tartjuk a „Jó az Úr”Bodrogi Baptista Gyülekezettel.

Rövid történetünk
Az 1989-ben, a rendszerváltozás után a Menedék Alapítvány indította az első keresztyén óvodát az országban ehhez kapcsolódva az általános iskolánk 1994 szeptemberében nyitotta meg kapuit.

Zeneiskolánk 1995-ben kezdte meg hivatalos működését. Közös igazgatású oktatási intézményünk kistérségi feladatokat lát el, mivel tanulóink 80%-a a környező településekről, illetve a vármegyeszékhelyről, Kaposvárról jár hozzánk. A gyermekeket saját sulibuszainkkal szállítjuk.

A fenntartási jogokat 2008. szeptember 1-től a Menedék Alapítvány átadta a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezetnek. Az intézmény azóta is az eredeti alapítói szándékok és célok szerint működik tovább.

2011 szeptemberétől négy tanéven át tagintézményeinkként működtek a niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskola és Óvoda. 2014-től a Kaposváron a Békevár Baptista gyülekezet épületében új óvoda tagintézmény jött létre egy, majd két csoporttal.

Oktatási intézményünk tagja az ACSI-nak (Association of Christian Schools International – a Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetségének). Az ACSI egy nemzetközi szervezet, mely világszerte segíti a keresztyén oktatást. acsieu.org/hu

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy intézményeink nyitottak, előzetes egyeztetés után lehetőség van megtekintésükre.

Igény szerint, meghívásra szívesen megyünk gyülekezetekbe, közösségekbe, hogy szolgálatunkról, mindennapjainkról beszéljünk az érdeklődőknek.
 

Központi kapcsolat

cim

Cím

7439 Bodrog, Kossuth u. 155.

telefon

Telefon

Iroda: 06 82/490-148
Mobil: 06 20/773-9065

user

intézményvezető

Dan Tiborné

Bölcsesség Kezdete Óvoda

Nevelőmunkánk célja

 • a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése
 • a potenciális tanulási zavarok megelőzése

Lehetőségeink

 • keresztyén szakképzett óvópedagógusok
 • hagyományos óvodai foglalkozások
 • bibliai igazságok megismertetése bibliai történeteken keresztül
 • zeneóvodai foglalkozások 4 éves kortól
 • 30 fős férőhely alapján egy osztatlan összetételű, családias csoport
 • Szállítás sulibusszal

Kapcsolat

cim

Cím

7439 Bodrog, Kossuth u. 155.

telefon

Telefon

Iroda: 06 82/490-148
Mobil: 06 20/999-7297

user

intézményvezető

Vörösné Stumpf Erzsébet

Bölcsesség Kezdete Oktatási Központ Békevár Tagóvoda

 • keresztyén értékrendű nevelés
 • szakmailag felkészült nevelők és biztonságos, fejlesztő környezet
 • tornaterem, nagy udvar parkkal körülvéve
 • gyermeknevelést, családi életet segítő fakultatív klub szülőknek: minden hónap első és harmadik szerdáján 17:30-tól
 • önkormányzati óvodákhoz hasonló térítési díjak

Kapcsolat

cim

Cím

7400 Kaposvár, Béke utca 30.

telefon

Telefon

06 20/886-2299

user

intézményvezető

Jóföldiné Ambrus Ildikó

Bölcsesség Kezdete Általános Iskola

Nevelőmunkánk célja

 • hogy hozzásegítsük a diákokat képességeik teljes kibontakoztatásához
 • hogy bibliai világnézettel bíró diákok kerüljenek ki az iskolából, akik az elméleti ismeretek és általános műveltség szempontjából is jól felkészültek
 • hogy támogassuk a szülőket a gyermekeik nevelésére vonatkozó bibliai felelősség betöltésében.

Lehetőségeink

 • keresztyén szakképzett pedagógusok
 • a Nemzeti Alaptanterv alapján történő oktatás
 • bibliai igazságok megismertetése bibliai történeteken keresztül
 • kis létszámú osztályok
 • egyéni fejlesztés, tanórai differenciált foglalkozás
 • gyógypedagógus, logopédus biztosítása
 • szállítás sulibusszal

Kapcsolat

cim

Cím

7439 Bodrog, Kossuth u. 155.

telefon

Telefon

Iroda: 06 82/490-148
Mobil: 06 20/619-0105

user

intézményvezető

Sütő Ervinné

Bölcsesség Kezdete Alapfokú Művészeti Iskola

Zenetanításunk céljai

 • jellemformálás
 • zenei alapműveltség átadása
 • tehetséggondozás
 • a zene, mint örömteli tevékenység beépítése a gyermekek életébe
 • gyülekezetek zenei életének segítése
 • környezetünk kulturális életébe való bekapcsolódás

Különleges lehetőségeink

 • keresztyén zenepedagógusok
 • kiemelt zenei nevelés az óvodában
 • 6-8 évesen minden általános iskolásunknak bekapcsolódás a zenei előképzőbe
 • helyi tanterv alapján az oktatásba beépül a hagyományos és modern keresztyén zene
 • nyári keresztyén zenei tábor gyerekeknek és fiataloknak

Tanszakaink:

 • Billentyűs (zongora)
 • Vonós (hegedű)
 • fafúvós (furulya, klarinét, fuvola)
 • rézfúvós (trombita, vadászkürt, tenor- és baritonkürt, harsona, tuba)
 • zeneismeret (szolfézs)
 • kamarazene (kamarazene, kórus)

Kapcsolat

cim

Cím

7439 Bodrog, Kossuth u. 155.

telefon

Telefon

Iroda: 06 82/490-148
Mobil: 06 20/334-4077

user

intézményvezető

Győri Kornél

BOK – Bodrogi Oktatási Központ
1992-ben születtek meg a tervek a Bodrogi Oktatási Központról (BOK), a Menedék Alapítvány vezetői ekkor fektették le a komplex oktatási intézmény (óvoda, általános- és zeneiskola) alapelveit. 1993-ban kezdtük el annak az épületnek az építését, melyben intézményeink megfelelő körülmények között működhetnek.

Ezzel egy időben gyülekezetünk is kinőtte a kastély nagytermét, és szükségessé vált egy új gyülekezet ház építése. 2006 tavaszán úgy döntött közösségünk, hogy a Bodrogi Oktatási Központ építkezéséhez csatlakozik résztulajdonosként. Így a kétszintes épület nagy előadótermét egyéb helyiségekkel együtt a gyülekezet használja istentiszteleti és ifjúsági alkalmakra, más termeket pedig közösen az oktatási intézménnyel. Az épület közös használatának óriási előnye, hogy sokkal hatékonyabb lehet az épület kihasználtsága, fenntartása pedig gazdaságosabb. A közös tulajdonviszonyt az Alapítvány és Gyülekezet szerződésben fektette le.

A Gyülekezet és az Alapítvány közötti kapcsolat lelki alapja az a tény, hogy a Menedék Alapítvány bodrogi területének megalapításakor jött létre a helyi baptista gyülekezet. Jelenleg is bármely keresztyén felekezetből költözik új munkatárs Bodrogra, a helyi gyülekezet közösségéhez kapcsolódik. Másrészt, a gyülekezet legfőbb missziója éppen az Alapítvány által végzett szolgálatokból állt, lelki hátteret adva azoknak. 2008 őszétől fenntartó váltás történt – a szolgálatok nagy részét a Gyülekezet átvette az Alapítványtól.

A helyi és más keresztyén gyülekezetek, és magánszemélyek adományai lehetővé tették, hogy 2007. december 8-án ünnepélyes keretek között átadhassuk az épület addig elkészült részét: a gyülekezeti termet, és az iskolai szárnyat. 2008 márciusától folyik a tanítás az új épületben.

2009. szeptember 1-én lett átadva az óvoda, az étkező és a konyha, az emeleten pedig elkészültek a még hiányzó osztálytermek és az irodák.

2009 júniusában kezdődött el az építkezés harmadik fázisa: a szolgálati lakások kivitelezése. A teljes épület 2010 májusára készült el.

A fenntartó az intézményt belső átalakításokkal új tantermekkel, fejlesztő termekkel, zeneiskolai szaktantermekkel bővítette. Szabványméretű sportpálya készült, 2016-ban tornaterem építése kezdődött.

Megszakítás