Menedékváros Családok Átmeneti Otthona

Az otthonban nyújtott segítség formái

A Menedékváros Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekvédelmi alapellátás, melynek célja, hogy az otthontalanná vált szülők és gyermekeik, a családi krízis következtében védelmet kereső szülő és gyermeke, valamint a szociális krízisbe került gyermekes családok számára átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűnéséig -, otthonszerű elhelyezés formájában, együttes lakhatást, és ellátást biztosítson, annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszűntesse, ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

A bekerülés feltételei

  • Önkéntes jelentkezés
  • Gyermekjóléti Szolgálat ajánlása
  • Fél évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolás
  • Házirend elfogadása.

Felvételre jelentkezni telefonon, vagy a család lakóhelyéhez legközelebb álló gyermekvédelemmel foglalkozó intézménynél lehet.

Férőhelyek száma: 40 fő

Térítési díj

A 133/1997. Korm. Rendelet értelmében az ellátás igénybevevő nagykorú, szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő az ellátásáért a Gyvt. 150 paragrafusában meghatározott módon köteles térítési díjat fizetni. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25%-át, több gyermekes család esetében a kötelezett jövedelmének 50%-át. A Menedékváros területén működő Szociális és Népkonyhában ebéd díjmentesen vehető igénybe.

Kapcsolat

cim

Cím

6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 253/ A

telefon

Telefon

Telefon: (77) 581-050
Mobil: (20) 999-7287

user

intézményvezető

Tóthné Frank Anikó

Hírek, aktualitások

500 év – 500 fa: Faültetés a Menedékvárosban

„Az igazak gyökere mozdíthatatlan.” 2023-ban ünnepeljük az anabaptista-baptista misszió kárpát-medencei megjelenésének 500. évfordulóját. A jubileumhoz közeledve a Magyarországi Baptista Egyház vezetősége – csatlakozva a Magyar Kormány Országfásítási Programjához – közös aktivitásra hívta a baptista közösségeket. A kezdeményezés célja, hogy a következő években 500 fát ültessünk el baptista gyülekezetek, intézmények környezetében, Magyarország és a Kárpát-medence zöldítése

Tovább »

Élet a Menedékvárosban – COVID idején

(Ez még mai napig is egy folyamat, melynek még nem látjuk a végét.) 2020. március közepe után a látogatási és kijárási tilalom bevezetése mellett a munkatársaimmal és a fenntartóval együtt a legfőbb célunk az volt, hogy a Menedékvárosban élők biztonságban és egészségesen átvészeljék a járványhelyzetet. Szerencsére ez eddig sikerült. Június 8-án, amikor megtudtuk, hogy feloldották

Tovább »

Jó gyakorlat a Menedékvárosban

Megjelent a szociális módszertani hírlevél következő száma, amelyben a szokásos igei gondolatok, szakmai ajánlások mellett megismerkedhetünk a Menedékvárosban megvalósuló sokszínű szociális-missziós szolgálatokkal, illetve egy leépüléstörténettel a szenvedélybetegeket segítő Boldogkerti Támogatott Lakhatás vezetőitől. Forrás:https://www.baptist.hu/2020/01/alapveto-3-evf-26-szam

Tovább »

Mit látsz?

Megérkezve a kiskunmajsai Menedékvárosba, a szépen felújított és használatba vett épületeken kívül a laktanya területén több lerobbant, régi épület vesz körül minket. Ha belépünk valamelyikbe, a pusztulás átható szagán kívül nyomokban a múlt emlékeit is megtalálhatjuk. Katonák által a falfestékbe karcolt üzenetek, itt-ott megmaradt berendezési tárgyak maradványai, kikopott lépcsők: romok árulkodnak egy régi korról, annak

Tovább »

Külső férőhelyek – átadó ünnepség

2019. július 11-én ünnepélyes keretek között átadtuk használatra a Menedékváros lakóépületének felújított 3. lépcsőházát, valamint az itt kialakításra került, külső férőhelyek számára megújított lakásokat. Az ünnepélyes szalag átvágást Kovács Zoltán, a Menedék Alapítvány elnöke és Liptai Gábor, a Baptista Menedék Szolgálat ügyvezetője végezték. A Menedék Alapítvány beruházásának eredményeként a Családok Átmeneti Otthonában élő családok az

Tovább »

Közfoglalkoztatási mintaprogramot indítottunk a Menedékvárosban

Miniszteri jóváhagyást kapott közfoglalkoztatási mintaprogramunk, így 2019. március 1-től egy éven keresztül munkalehetőséget biztosítunk a Menedékvárosban élő lakóinknak. A programba bevont 15 főt konyhai kisegítő, takarító, parkgondozó munkakörökben foglalkoztatjuk, így lakóink helyben, a Menedékváros védelmében hasznos tevékenységet végezhetnek, ezáltal jövedelemre tehetnek szert. A program keretében kb. 760 méter hosszan megvalósul a Menedékváros (eddig hiányzó) körbekerítése,

Tovább »