Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Menedékváros Családok Átmeneti Otthona

Menedékváros Családok Átmeneti Otthona

Az otthonban nyújtott segítség formái

A Menedékváros Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekvédelmi alapellátás, melynek célja, hogy az otthontalanná vált szülők és gyermekeik, a családi krízis következtében védelmet kereső szülő és gyermeke, valamint a szociális krízisbe került gyermekes családok számára átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűnéséig -, otthonszerű elhelyezés formájában, együttes lakhatást, és ellátást biztosítson, annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszűntesse, ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

A bekerülés feltételei

  • Önkéntes jelentkezés
  • Gyermekjóléti Szolgálat ajánlása
  • Fél évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolás
  • Házirend elfogadása.

Felvételre jelentkezni telefonon, vagy a család lakóhelyéhez legközelebb álló gyermekvédelemmel foglalkozó intézménynél lehet.

Férőhelyek száma: 40 fő

Térítési díj

A 133/1997. Korm. Rendelet értelmében az ellátás igénybevevő nagykorú, szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő az ellátásáért a Gyvt. 150 paragrafusában meghatározott módon köteles térítési díjat fizetni. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25%-át, több gyermekes család esetében a kötelezett jövedelmének 50%-át. A Menedékváros területén működő Szociális és Népkonyhában ebéd díjmentesen vehető igénybe.

Kapcsolat

cim

Cím

6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 253/ A

telefon

Telefon

Telefon: (77) 581-050
Mobil: (20) 999-7287

user

intézményvezető

Tóthné Frank Anikó

Hírek, aktualitások

Élet a Menedékvárosban – COVID idején

2020. március közepe után a látogatási és kijárási tilalom bevezetése mellett a legfőbb célunk az volt, hogy a Menedékvárosban élők biztonságban és egészségesen átvészeljék a járványhelyzetet.

Tovább »
Megszakítás