Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Ismerj meg minket!

Ismerj meg minket!

A Menedék Alapítvány keresztyén hátterű, közhasznú civil szervezetként 1986-os alapítása óta hátrányos helyzetű emberek széles körével foglalkozik: hajléktalanok, fogyatékkal élők, veszélyeztetett fiatalok, egyedülálló szülők, tartós munkanélküliek, romák, szenvedélybetegek, büntetőeljárásban terheltek, jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűek. A Menedék intézményeinek fenntartója 2018. február 1-től a Baptista Menedék Szolgálat.

Budapest

A szolgálat az ország három földrajzi területén, országos hatókörrel működik. Budapest XXII. kerületében Fiúotthont (hajléktalan férfi átmeneti szállás) és Mamásotthont (családok átmeneti otthona) működtetünk, valamint Teaklub programunk (mentálhigiénés foglalkozás) fogadja az utcáról és intézményeinkből érkező rászorulókat. Budafokon működik Központi irodánk, ahol az Alapítvány irányítása, működésének szervezése történik.

Bodrog

A preventív szolgálat erősítése céljából 1986-ban a Somogy várvárvármegyei Bodrog községben megvásároltuk és felújítottuk a romos Nádasdy kastélyt, ahová nevelőcsaládok költöztek be: a szülők a családban levő gyermekek mellé állami gondoskodásból fogadnak magukhoz gyermekeket. A megnövekedett gyermekszám miatt létrehoztuk az ország első keresztyén óvodáját, majd általános iskolát és zeneiskolát alapítottunk, melyek ma már új épületben, a Bodrogi Oktatási Központban működhetnek. Az Oktatási Központban jelenleg 200 gyermek részesül oktatásban – nevelésben. A bodrogi Menedék szolgálat fenntartója a helyi „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet.

Kiskunmajsa – Menedékváros

A kiskunmajsai volt szovjet laktanya területén 1996-ban létrehoztuk a Menedékvárost, ahol segítséget kapnak a terhelő környezetből „menekülő”, segítséget kérő emberek: hajléktalanok átmeneti otthona és családok átmeneti otthona fogadja be a rászoruló egyedülállókat, kisgyermekes családokat, számukra a megnyugvás, stabilizálódás, majd az előrelépés lehetőségét kínálja. Személyre szabott, egyéni gondozási tervet készítünk a hozzánk érkezőkkel együttműködve a továbblépés érdekében. A napi tanácsadás, a közösségi/gyülekezeti programok, a munkába állás mind elősegítik az ellátórendszerből történő sikeres kilépést. Ennek támogatására a Menedékváros területén „kiléptető lakásokat” alakítottunk ki, ahol már önállóan, de még a Menedékváros védelmében kapnak elhelyezést az azt kérő (és arra már alkalmas) ellátottaink. 2011-ben a Menedékvárosban folyó szakmai munkát és gondozási gyakorlatát az állampolgári jogok országgyűlési biztosa modellértékűnek minősítette. Az intézményeinkben lakó ellátottak számára létrehozott népkonyha naponta száz adag meleg étellel segíti a szükségek betöltését és a gondozási munkát.

Célok és munkamódszerek

Célunk a halmozottan hátrányos helyzetű, körülményeikből, vagy önhibájukból a társadalom perifériájára sodródott emberek és családok megsegítése, reintegrációja. A Baptista Menedék Szolgálat programjaival elsősorban hajléktalan emberek és kisgyermekes családok felé szolgál: átmeneti otthonaiban elhelyezést biztosít, illetve folyamatosan megújuló programjaival próbál választ adni a hajléktalan emberek és családok problémáira.

A rászorulók segítésében a Szolgálat legfontosabb munkamódszere a személyes jelenlét: közösség megvalósításával tapasztalatokat ad át és közös élményeket szereztet. Ezek a tapasztalatok segítik ellátottainkat igényesebbekké és keresővé válni, nem csak szociális, higiéniai és morális téren, hanem szellemi, lelki vonatkozásban is. Valljuk a „teljes ember” segítésének szükségességét: a fizikai segítségnyújtáson túl lelkigondozást, tanácsadást, vonzó és elérhető távlati célok megfogalmazásával valódi ösztönzést, motivációt nyerhetnek a segítettek.

Együttműködés
A Baptista Menedék Szolgálat együttműködik állami szervekkel, szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, egyházi közösségekkel, különféle szakmai és civil szervezetekkel a gyermekvédelem, családvédelem és rehabilitáció érdekében, melyekkel céljaik, felelősségvállalásuk, és munkamódszerük szerint kapcsolódási pontot talál.

Megszakítás