Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Átadásra kerültek a 2021. évi szociális díjak

Átadásra kerültek a 2021. évi szociális díjak

A Szociális Munka Napja alkalmából átadásra kerületek a tavalyi évben járványhelyzet miatt elmaradt 2020. évi és az idei 2021. évi szociális díjak. Az ünnepség 2019-ben került megtartásra először, párhuzamosan azzal, hogy egyházunk Országos Tanácsa szociális elismeréseket alapított, lehetőséget adva a szociális területen dolgozók és a gyülekezetekben kiemelkedő diakóniai munkát végző testvéreink elismerésére. Az idei 7 díjazottal együtt, összesen 14 dolgozó vehette át az elismeréseket. Az ünnepségen Mészáros Kornél igei köszöntése mellett dr. Heidl Beáta, a baptista fenntartású és több szociális szolgáltatást is biztosító OSZSK és RESZIK intézményvezetője, valamint Ghyczy Gellért, a hajléktalanokat támogató Baptista Integrációs Központ vezetője tartott személyes hangvételű, fényképekkel gazdagon illusztrált előadást.

A Menedéknek hármas érintettsége is van a díjak kapcsán. Idén Balogh Lajos plakettet a kiskunmajsai Menedékváros CSÁO és HÁO intézményvezetője Tóthné Frank Anikó vehetett át Molnár Tivadarné Marianna tavaly díjazott, Mamásotthonban szolgáló munkatársunkkal együtt. Beharka Pál díjat vehetett át Paróczi Zsolt, a bodrogi Menedék szolgálat egykori vezető munkatársa, aki nevelőszülőként, tanítóként, iskolaigazgatóként szolgált és oroszlánrészt vállalt a helyi munka elindításában és évtizedes fenntartásában.

Tóthné Frank Anikó

A Magyarországi Baptista Egyház a szociális munka napja alkalmából a szociális területen végzett kimagasló szolgálatának elismeréseként Balogh Lajos plakettet adományozott Tóthné Frank Anikónak, a kiskunmajsai Menedékváros HÁO és CSÁO intézményvezetőjének.

Tóthné Frank Anikó a Menedék Alapítványnál 2012-től, majd jogfolytonossággal a Baptista Menedék Szolgálatnál 2018-tól végzi szociális-missziós szolgálatát. Kezdetben a Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Szállásának szociális munkatársként, majd néhány évvel később intézményvezetőjeként.

2019-től kezdődően a helyi Családok Átmeneti Otthonának vezetői feladatait is ellátja. Ez alatt a rövid idő alatt is munkatársi egységet és jó közösséget épített, szeretettel és befogadással rendezte az előforduló viszályokat. Mindig megbecsüléssel beszél az ellátottakkal, ezzel együtt fegyelmező, rendteremtő lélekkel van jelen.

Vezetése alatt új lendületet vett a közfoglalkoztatási program: az intézményben mintakert és gyümölcsöskert létesült. A városi szervezetekkel, intézményekkel sok kapcsolat kiépítését munkálta, életben tartásukra hangsúlyt helyez.

Munkabírása hatalmas, a rábízott szolgálatot, ellátottakat legjobb tudása szerint támogatja. Integratív személyiség, vezetői felelősségén túl lelki támaszként, fogódzóként áll mellettük, próbál segítséget nyújtani a privát problémák rendezésében. Körülményeire hittel és reménységgel tud tekinteni, lelki életre bátorítja a reábízottakat. Lelki feltöltekezésének bázisa a kiskunmajsai katolikus közösség, aminek megbecsült tagjaként kiemelt egyházi szolgálatot is végez.

Paróczi Zsolt

A Magyarországi Baptista Egyház a szociális munka napja alkalmából, kimagasló szolgálatának elismeréseként Beharka Pál díjat adományozott Paróczi Zsoltnak, a bodrogi Menedék szolgálat egykori vezető munkatársának, aki nevelőszülőként, tanítóként, iskolaigazgatóként szolgált és oroszlánrészt vállalt a helyi munka elindításában és évtizedes fenntartásában.

Paróczi Zsolt fiatalemberként, bár szép sikereket ért el a versenysportban, Isten hívására inkább a lelkipásztori hivatást választotta. Kezdettől nagyfokú szociális érzékenység jellemzi, nyitott szívvel és tettrekészséggel fordul az elesettek, peremre került hátrányos helyzetűek felé.

A Menedék Alapítvány – a preventív szolgálat erősítése céljából – 1986-ban a Somogy várvárvármegyei Bodrog községben megvásárolta és felújította a romos Nádasdy kastélyt, ahová nevelőcsaládok költöztek be: a szülők, a sajátjaik mellé, állami gondoskodásból fogadtak magukhoz gyermekeket. A megnövekedett gyermekszám miatt létrehozták az ország első keresztyén óvodáját, általános iskolát és zeneiskolát alapítottak, melyek ma a Bodrogi Oktatási Központban működnek. A több száz milliós épületegyüttes jelentősebb állami támogatás nélkül, hitből és sokak adományából épült fel. Ennek a szolgálatnak az egyik motorja hosszú éveken át Paróczi Zsolt lelkipásztor volt. Ő volt az iskola lelkésze, igazgatója, pedagógus, aki feleségével együtt, nevelőszülőkként több gyermek időszakos vagy tartós nevelését vállalták.

A több mint 20 éves bodrogi szolgálat után Isten új utakat mutatott neki, aki fáradhatatlan aktivitással követte Mesterét. 2014-től a szigetszentmiklósi baptista gyülekezet lelkipásztora. Egész baptista közösségünk érdekében odaszánt és alázatos szívvel munkálkodik az egyház oktatási szaktitkáraként és a Baptista Oktatási Központ vezetőjeként.

A szociális szolgálattól sem marad távol: néhány évvel ezelőtt részt vett a Baptista Házban Dolgozom elnevezésű szociális képzési projekt tartalmi kialakításában és, többedmagával együtt, trénerként teszi emlékezetessé az alkalmakat a baptista fenntartású szociális intézményekben dolgozók számára. „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)
Ez az ige kísérte ez idáig és kísérje szolgálatában egy életen át!

Molnár Marianna

A Magyarországi Baptista Egyház a szociális munka napja alkalmából a szociális területen végzett kimagasló szolgálata elismeréseként Balogh Lajos plakettet adományozott 2020-ban Molnár Tivadarné Mariannának, a Menedék Mamásotthon családgondozó munkatársának.

Marianna hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív szolgálata nyomán emberek jutottak új életre. Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó személyiség, akit képmutatás nélküli kedvesség és cselekvő szeretet jellemez. Fontosnak tartja, hogy az aktuális kihívásoknak szakmailag is megfeleljen, de töretlenül elsődleges szempontnak tarja, hogy a Mamásotthonba kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét és lehetőségük legyen teljes életváltozásra.

Molnár Tivadarné Marianna még a 90-es évek elején fiatal lányként hallott a Menedék Alapítvány munkájáról, és önkéntes felajánlóként egy évet szánt az Úrnak, amit a budafoki Leányotthonban töltött. Ebben az egy évben már annyira elköteleződött a rászorulók megsegítése mellett, hogy kérte felvételét a munkatársak közé. Így lett a Menedék Alapítvány, majd a Baptista Menedék Szolgálat munkatársa mind a mai napig, már több mint 25 éve.

A korai szakaszban (még nem lévén Gyvt.) elsősorban a józan észre és a közvetlen felettesei vezetésére támaszkodva segítette a mindennapokat a Leányotthonban. Később férjhez ment és született három gyermekük, de az otthon töltött éveket is a Leányotthon (majd a Mamásotthonként tovább működő családok átmeneti otthonának) falain belül töltötte, hiszen férjét támogatva gondnoki feladatokat láttak el 2013-ig, éjjel-nappal rendelkezésre állva és segítséget nyújtva.

Mikor gyermekei mellől újra aktív jogviszonyba állt, akkor kezdetben gyermekgondozóként szolgált, majd elvégezte a főiskolát és teológus diplomát, majd arra épülő mentálhigiénés szakember diplomát szerzett. Fontosnak tartja, hogy az aktuális kihívásoknak szakmailag is megfeleljen, de töretlenül elsődleges szempontnak tarja, hogy a Mamásotthonba kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét és lehetőségük legyen teljes életváltozásra.

Hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív szolgálata nyomán emberek jutottak új életre és lettek aktív gyülekezeti tagok, valamint hasznos tagjai a társadalomnak. Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó személyiség, akit képmutatás nélküli kedvesség és cselekvő szeretet jellemez.

Gratulálunk és Isten további áldását kívánjuk a munkatársak szolgálatára!

Megszakítás