Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Menedék nap

Menedék nap

A Menedék Alapítvány régi hagyományát elevenítettük fel, amikor 2010. szeptember 4-én – több év után – újra egy egész napra összehívtuk az Alapítvány munkatársait, a nap végén pedig ünnepélyíes istentiszteletet tartottunk, amelyre az Alapítvány támogatóit, szimpatizánsait és gyülekezeteket is meghívtunk.

A Menedék napot a néhány éve alakult Menedék Egyesület és az Alapítvány Kuratóriuma közösen készítette elő és rendezte. Két cél késztetett. Az egyik: a munkatársak találkozása, ismerkedése és közösségük gyakorlása. Intézményeink egymástól távol három területen (Budapesten, Bodrogon, Kiskunmajsán) működnek, így szükség van arra, hogy az egyes szolgálati területek munkájával, még fontosabb, hogy a munkatársak egymással megismerkedjenek, és közösséget gyakoroljanak. Úgy értékelem, hogy ez a cél teljesült! Nagyon jó volt találkozni és ismerkedni egymás szolgálatával és testvéri közelségre jutni azokkal, akikkel – más területen – de ugyanannak az Úrnak a szolgálatában, és egy Alapítvány munkatársaiként munkálkodunk.

A Menedék nap másik célja az Alapítvány kommunikációjának gyakorlása és kiszélesítése volt a Menedék eddigi támogatói és szimpatizánsai felé, valamint – ez volt a fő cél – új támogatók és szimpatizánsok elérése és toborzása. E cél érdekében sok meghívót küldtünk magánszemélyeknek, gyülekezeteknek, szervezeteknek egyaránt. A délutáni alkalomra is, de különösen az esti ünnepélyes istentiszteletre. A Menedék nap utólagos értékelésében alázattal meg kell vallanunk, hogy az említett első cél áldásokban gazdagon megvalósult, de ez a második cél nagyon szerényen, vagy inkább egyáltalán nem valósult meg. Senkit sem hibáztathatunk ezért. A szervezés kiváló, a vendéglátás kiemelkedően jó volt!

Köszönjük a központi irodában dolgozóknak és azoknak, aki ebben közreműködtek! Ki kell emelni Rácz Tünde irodavezető szorgalmas és figyelmes munkáját. Be kell látnunk azonban, hogy a régi módszerek ma már nem hatékonyak. El kell kérnünk az Úrtól és meg kell találnunk azt az utat, ahogyan ma elérhetjük azokat, akik önkéntes szolgálatukkal, vagy anyagi javaikkal szeretnék támogatni azt a szolgálatot, amelyet a Menedék Alapítvány végez. A szükség a társadalmi környezetünkben nem kisebb, mint 20-30 évvel ezelőtt volt, esetleg jellegében más, és a körülmények, valamint a törvényi feltételek változtak meg.

A Menedék nap reggelén Gőbl Tamás testvér – a Kuratórium tagja – buzdított imádságra. Meleg légkörben, buzgó imádságban forrtunk össze. Délelőtt Kulcsár Tibor, az alapító Budafoki Gyülekezet lelkipásztora Jézus szavait idézte: „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és azt megbecsüli az Atya.” Hangsúlyt kapott az üzenetben, hogy a missziós társaságok, alapítványok szolgálatai akkor gyümölcsözőek, ha a Gyülekezet háttér-támogatása segíti őket. Délelőtt hallgattuk meg az egyes szolgálati területek beszámolóit is.

A közös ebéd nem csak a gazdagon terített étkek elfogyasztására, hanem a beszélgetésekre, a közösség gyakorlására is alkalmat nyújtott.

Délután Paróczi Zsolt bodrogi lelkipásztor és a Bodrogon működő iskola igazgatója vezette az alkalmat. Varga György lelkipásztor – a Kuratórium tagja – arról szólt, hogy a Menedék munkatársaként, az odaszánt élettel végzett szolgálat mennyei elkötelezettséget és olyan kincsek gyűjtését jelenti, amelyekkel a Mennyben találkozunk.

Huszár Gézáné, a könyvelés és a pénzügyek vezetője beszámolt az elmúlt 22 év pénzügyi forrásainak alakulásáról, gazdálkodásáról. 1994-ig egyes pályázati támogatások kivételével az önkéntes adományok és a szolgálatra való odaszánás volt a jellemző pénzügyi forrása az Alapítványnak. A későbbi évek során az önkéntes támogatások mellett már nagyobb súllyal az állami feladatátvállalás következtében a bevételek nagyobb hányadát a normatív támogatások tették ki. Az elmúlt években a normatív támogatás abszolút- és reálértékének csökkenése többször komoly pénzügyi válság közelébe sodorta az Alapítványt. Ugyanakkor az ilyenkor érkezett jelentős adományok csodái azt jelzik, hogy Isten a maga ügyének tekinti a szolgálatunkat.

Kovács Géza, a Menedék Alapítvány egyik alapítója, az Alapítvány jövőképét igyekezett elénk tárni. „A jövőnk két pillérre épülhet” – mondta. Az egyik: „Amiképpen vettétek Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok is Őbenne.” Vagyis a kezdetben vett hitbeli és szellemi alapra kell építenünk. A másik is Isten szava: „Én újat cselekszem,… már készítem az utat a pusztában…” Meg kell találnunk, hogy miként építhetünk újat a régi alapokon!

Az esti ünnepélyes istentiszteleten Kovács Zoltán, a Kuratórium elnöke (24 éve) képes beszámolójában szemléletesen bemutatta a Menedék Alapítvány szolgálati területeinek a kialakulását és jelenlegi működésüket. Budafokon a Teaklub, a Fiúotthon, a Leányotthon, majd Mamásotthon, és a Központi iroda működik. Szólt a Bodrogon, sok áldozattal és kemény munkával kialakított szép fejlődésről. Beszámolt arról, hogy az ott létrejött és megerősödött gyülekezet, immár önálló jogi személyként, átvette a közben felépült új Oktatási Központban a szolgálatok irányítását. Hallottunk a Kiskunmajsán működő intézményekről és arról, hogy ott is új gyülekezet, immár önálló pásztorral az élén, szolgálja az Urat. Az ünnepi alkalmon a Bodrogi Zeneiskola kórusa, tordasi és budafoki fiatalok zene és énekegyüttese szolgált.

Az Ige üzenetét pedig a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Dr. Mészáros Kálmán hirdette. Jól esett hallanunk a Lélek által hatalmasan megszólaló bátorítást: „hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban!”

Kovács Géza

Megszakítás