Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Családi kertészkedés

Családi kertészkedés

Ez év tavaszán a Menedékváros területén kialakításra került egy kis konyhakert, ahol a Családok Átmeneti Otthona lakói -munkatársi segítséggel – termeszthetnek maguknak zöldségféléket. Röviden beszámolunk céljainkról és eddigi eredményeinkről: 

A családi kertészkedés célja:

 • az otthonban élő családok számára a kertészkedés technikájának, módszerének megismertetése, gyakorlatban történő elsajátítása
 • a szabadidő hasznos eltöltése (a dohányzó helyen eltöltött idő csökkentése) 
 • a család étkezéséhez szükséges alapanyagok kiegészítése házilag megtermelt zöldségekkel, gyümölcsökkel
 • közösségformálás: a gondozottjaink a munkafolyamatok során megtanulják az egymáshoz való alkalmazkodást, a konfliktushelyzetek kezelését, a munkafolyamatok közötti munkaleosztást, a családon belüli szerepvállalást, az elvégzett munka örömének felfedezését
 • a gyermekeket a természet megismerésére neveljük. (a növények fejlődési szakaszainak megismerése)
 • a családok természettudatos szemléletének kialakítása. (biokertészet)

 A családi kertészkedés eddigi eredményei:

 • az elvégzett munka feletti öröm megtapasztalása
 • a szülők szabadidejükben egyre kevesebb időt töltenek az egészséget károsító dohányzással
 • a megtermelt javak otthoni fogyasztásával csökkent az élelmiszerre fordított összeg
 • egészségesebb táplálkozásra való nevelés
 • a csoportkohézió egyre erősebb
 • természettudatos magatartás megvalósulása

Antal György

Megszakítás