Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

KEGYELMI IDŐ – VISSZATEKINTÉS 2023-RA

KEGYELMI IDŐ – VISSZATEKINTÉS 2023-RA

Első gondolatom a 2023-as évről a hála. „Hálát adok az én Istenemnek!” Megtartott, vezetett, hitemben növekedést adott. és fontos események történtek, amelyek a Mindenhatóhoz közelebb irányítottak.

Édesapánk, sokak Géza bácsija, januárban hazaköltözött oda, ahova már minden nap kívánkozott. Békesség vette körül őt és minket is, gyermekeit, a családot, és sok tisztelőjét eltávozásakor. Hagyatéka egy szellemi nagytőkésé, hiánya a felelősségemet még személyesebbé teszi. Visszatekintve az év elejére, a békesség – kívül és főleg belül – nagyon felértékelődött számomra. Egyik legnagyobb ajándék e Földön a békesség. Mert veszélyben van minden nap, és olvassuk, halljuk nemcsak manapság, hanem a bibliai idők leírásaiban is, hogy „nincs békesség!” – pedig Isten a békesség Istene, és Ő itt van, bennünk van!

Értékrendem is alakul. Szeretem a biztonságot a munkámban, a kapcsolatokban, a közösségben, az anyagiakban, az épületekben, a társadalomban (a politikában), a történelemben, az üdvösségben. Az urak Urát ismerve van igazán biztonságom. Biztonság hitben, az Isten ígérete szerinti jövőmben, ami az üdvösséget jelenti. Bár fontos az előzőekben felsorolt dolgokban elérni megelégedést, de ezek sohasem elégítenek meg, mindig hiányosak maradnak, mert egy állandóan változó közegben vagyunk. Ami ma elég, vagy sok, az holnap lehet, hogy kevés lesz. Ezért ad e kétség idején Jézus igaz bátorítást az Igében: „ne a földiekkel törődjetek, hanem a mennyiekkel”, az odafenn valókkal!

Hogyan tudjuk ezt képviselni, véghezvinni felelős családfőként, gyülekezeti és/vagy missziós szervezeti vezetőkként, vállalkozókként, alkalmazottakként, akiknek tele van minden napja evilági kötelezettségekkel? Hogyan ne foglalkoznánk a ránk bízottokkal? Tudom, érzem és hiszem, hogy mégis Jézusnak van igaza, amikor elhangzik jó tanácsa, felkérése, felszólítása, parancsa. Igazat adok neki, és tanulom az igazságát, és Szelleme arra vezet, hogy mindazok fölött, és nem helyettük foglalkozzam a biztos jövőmmel most. Vagyis mindazt úgy csináljam, mint aki Hozzá tartozik. A megoldandó feladatok, felelősségek, krízisek, tennivalók, megfelelések súlya egy mennyei gravitációban nem mérvadói a biztonságomnak, még ha néha nehéz pillanatokat, napokat is okoznak a földi gravitáció valóságában.

Egy jó könyv olvasása is segített a fentiekben. Az elhangzott szó, cselekedet, magatartás, illetve mindezek mögötti motiváció rólam szól, a szívemről. Ezek mennyiben igazolják a hívő ember jellemét, küldetésemet? Minderről film készül, amely a mennyben nyilvános ítélet alá kerül: mennyi ég meg belőle, és mennyi lesz megjutalmazva? Az örömhír és annak hiteles képviselete kell, hogy a motivációm középpontjába kerüljön, hogy az Atya és Fiú dicsősége növekedjen a környezetemben!

Magyarországon – sok más állammal ellentétben – keresztény szabadság van. Tapasztalható békesség, stabilitás és a fejlődés, az erkölcsi értékrend sem rohan a vesztébe sok más helyhez képest. Vajon kihasználom ezt a nagy lehetőséget az igazi érték felmutatásával?

Örömömre szolgál, hogy a Menedék szolgálatai is élvezik azt a biztonságot, ami a hitünkre alapul, amelyet az Isten szeretete motivál, és egy olyan társadalmi megbecsülés is övez, amely személyek, társaságok és a kormányzat támogatását is élvezte az elmúlt évben. A küzdelmek között is megadatott „kegyelmi időt” a munkatársakkal együtt felismertük, rendkívüli áldásként éljük meg, örömünk visszafogott kifejezése csak azért van, mert számítunk nehezebb időkre, és óvakodunk az elbizakodottságtól, ezért is egységben figyelünk a Jó Atya szándékaira, amit velünk tervez végezni.

2023-ban a sok csodálatos isteni gondviselés, áldás, hálaok mellett is hiányérzetem van a személyes odaadásom tekintetében. Mert az elmúlt évben a tapasztalatok, események közelebb vittek a Biblia tanításában megértett Isteni értékrendhez, mely egyre fontosabb számomra. Reményteljes következő – 2024-es év – áll előttünk.

Kovács Zoltán Károly
képviselő

Megszakítás