Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Elismerések szociális területen: Farkas Ibolya és Csöndes Katalin

Elismerések szociális területen: Farkas Ibolya és Csöndes Katalin

A 2023. évi szociális elismerések átadására a Nap utcai Baptista Gyülekezet Imaházában került sor a szociális munka napján, 2023. november 12-én. A Magyarországi Baptista Egyház szociális területen végzett kimagasló szolgálata elismeréseként Balogh Lajos plakettben részesítette Farkas Ibolyát a Baptista Menedék Szolgálat munkatársát és Beharka Pál plakettben részesítette Csöndes Katalint a Menedékváros önkéntesét.


Farkas Ibolya

Farkas Ibolya a Baptista Menedék Szolgálat munkatársa, 1998-tól kisebb megszakításokkal van jelen a kiskunmajsai Menedékvárosban működő intézményekben. A hőskorban érkezett, amikor nem csak az új jogszabályokkal, hanem a volt szovjet laktanya elhanyagolt, lepusztított állapotával is meg kellett küzdeni. A feladatok sokrétűek voltak, hiányoztak a bevett megoldások és sok önkéntes munka kellett a fejlődéshez. Ebben az időszakban kapcsolódott be Ibolya, odaadással és lelkesedéssel az akkori Menedék Alapítvány életébe. A hajléktalanellátásban és a gyermekjóléti tevékenységben is részt vett. Egy ideig a Hajléktalanok Átmeneti Otthona intézményvezetőjeként végezte szolgálatát.

A 2018-as nyugdíjba vonulását követően részidőben jár vissza dolgozni. Ma is aktívan foglalkozik gyerekekkel és a családokkal is, de nem jelent problémát neki, más területen is helyt állni. Szolgálatának lelki hátterét a Kecskeméti Baptista Gyülekezet közössége adja. Lelki életében célja, Isten szeretetének hirdetése és követése. Több elesett ember – gyermek, felnőtt, idős, drog- és alkoholfüggő, prostituált – felkarolásában és támogatásában vett aktívan részt. Nagy szívű, türelmes, megértő személyiség. Cselekvő hittel áll bele a nehéz helyzetek megoldásába, és ezzel tekint a rá bízott emberekre is. Mindenkiben észreveszi a jót.

Saját gyermekei mellé újabbakat is fogadott, akiknek ugyanúgy a nagymamájuk, mint saját unokáinak.


Csöndes Katalin

Csöndes Katalin, ahogy mindenki szólítja: Kati néni egy igazi szükség közepette érkezett a Menedékvárosba, Kiskunmajsára. A nehéz élethelyzetből menekülő asszony szolgálatkészsége igen hamar megmutatkozott már a hétköznapokban is. A közösségbe hamar beilleszkedett, nyitott volt az evangéliumra is. Új élete lett nemcsak fizikálisan, hanem lelkileg is! Kezdetben önkéntesként látott el különféle feladatokat. Később, már, mint hivatalos munkatárs a konyhán vette ki részét a szolgálatból. Jó ízű főztjei mellett kiváló ötleteket alkalmazott a hirtelen, nagy mennyiségben érkező élelmiszer adományok legjobb felhasználására.

Nyugdíjba vonulása után tovább folytatta szolgálatát ismét önkéntesként. Aktív részt vállal a gyülekezeti munkában, a misszió előmozdításában. Kapcsolatot épít és ápol karitatív szervezetekkel. Mosodát működtet. Az érkező ruhaadományokat a célnak megfelelően válogatja és juttatja el a rászorulóknak.

Megtérésében nagy hatással volt rá Huszár Géza a Menedékváros alapítójának személye. Tőle tanulta, de Istentől jövő bátorításként kapta: „nincsen más dolgod a Menedékvárosban, mint az, hogy szeress!”. Ez adott erőt abban is számára, hogy a súlyos fogyatékossággal rendelkező lakók, vagy haldokló emberek mellett is kitartással szolgáljon. 

Lassan 15 éve gyülekezeti elöljáró a Menedékváros Baptista Gyülekezetében. Rendszeresen tart imaalkalmakat. Célja, hogy Isten Igéje által jelentős életváltozás történjen a Menedékvárosba érkező emberek életében.


Gratulálunk és Isten áldását kívánjuk a szolgálat folytatására is!


Megszakítás