Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Kovács Géza bácsi az Úrhoz költözött (1925-2023)

Kovács Géza bácsi az Úrhoz költözött (1925-2023)

Édesapa a misszió embere volt. „Krisztusért járunk követségben” – idézte sokszor és élte is. Nem volt tökéletes, de ismerte a bűnbánat útját, és hűséges volt Urához. Sok megtapasztalásához sok megpróbáltatás segítette, mely közben egyre jobban ismerte meg Urát és Megváltóját: Jézus Krisztust.

Evangélista és jó szónok volt. Ragaszkodott az Ige igazságához és értett a fiatalok nyelvén. Kereste az elveszetteket, betegeket, rászorulókat, mert Mestere erre sarkallta. A legfőbb prevenciója az eltévelyedés ellen ez az Ige volt: „Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek!”. Bátor kezdeményező volt a gyülekezeti életben. Nem ijedt meg a kommunista rendszerben sem, hanem figyelt a Szent Lélek bölcsességére, és Neki engedett.

Hirdette, hogy az Úr a bűnösökért jött, és hívott hozzá mindenkit, mindenhonnan: utcáról, betegágyakról, ifitáborokból. Az alkalmi templom-látogatókat sem hagyta hívó szó nélkül. Sokan jöttek és épültek be a helyi gyülekezetekbe szolgálata nyomán. Sokan tértek meg, sokakat merített be. Sok régi vallásos hívő újult meg engedelmességre itt az országban, és a Kárpát medence magyar gyülekezeteiben is. Ajándékaival jól sáfárkodott, amiről szívesen tanított is. Hitte, hogy  mindenünket Istentől kaptuk gyümölcsöző használatra.

Isten megáldotta családját, és megtartotta őket a hitben. Megáldotta szolgálatait bármerre is járt, bárhová is költözött. Pedig többször is el kellett költöznie családjával, akarata ellenére.

1986-ban élére állt a kallódó fiatalok megmentéséért spontán kialakult felekezetközi utcai missziónak. Egy fiatalembert akkoriban elvesztett a budafoki gyülekezetet ifjúsága, ami nagyon mélyen érintette. Isten ezen keresztül hívta meg a rászoruló fiatalok felé történő szolgálatra. Ennek eredményeként jött létre a budafoki Menedék Csoport, melyet ő hozott létre, és amelynek a vezetője lettem. Ebből formálódott a Menedék Alapítvány, amelynek ötödmagával alapítója is volt. Minden igyekezetével támogatta ezt a szolgálatot, és részt is vett benne, főleg az evangélium hirdetésével, és az alkalmas munkatársak megtalálásával. Ezen kívül a Menedékvárosban rendszeres életviteli oktatással is szolgált a hajléktalanok felé.

A bajba jutás megelőzése fontos volt számára is, így hangsúlyozta és munkálta a fiatalok mielőbbi megtérését. Erre helyezte a hangsúlyt a gyülekezetekben, és ezért karolta fel az Élet Szava misszió hazai megtelepedését is. Munkálta, majd éveken át vezette a tóalmási alapítványt.

Halála napjáig az alapítványok kuratóriumában tagként is jelen volt. Nagy áldás követte ezen szervezetek szolgálatát, vezetőik elkötelezett Krisztus követőkké váltak: ahol az Úrnak engednek, ott Ő csodásan működik.

Köszönjük az Úrnak Kovács Géza bácsit, édesapát, hogy ilyen elődöt, apát adott, aki példát mutatott, aki bizonysága Isten megtartó kegyelmének. Aki tudta, hogy jó az Úr, menedék a nyomorúság idején, és felhozza napját az igazaknak, amely igaz belső békességet jelent a Krisztust befogadók és követők számára.

Az emlékistentiszteletre a Budafoki Baptista Gyülekezet imaházában került sor 2023. február 4-én, szombat délután. Életéért Isten előtti hálaadással emlékeztünk. Több százan voltunk együtt a nagy- és kistermekben, és több ezren kisérték az élő közvetítést, mely megtekinthető még ma is ezen a felületen:  https://www.youtube.com/watch?v=22JqOaLUJUk

A kegyeleti virágok, koszorúk helyett adományokat lehetett elhelyezni a kihelyezett gyűjtőládában, illetve a megadott számlaszámokon a Menedék Fiúotthon bővítésére vagy a Baptista Cigánymisszió céljaira, melyekért szintén hálásak vagyunk.

Géza bácsi 4 házas gyermek édesapja, 23 unoka nagyapja, 37 dédunoka dédapja ott van, ahová készült, amiért imádkozott, ahová előre ment, ahol 25 éve felesége várta.

Soli Deo Glória!  Egyedül Istené a dicsőség!  

Kovács Zoltán
Menedék Alapítvány kuratóriumi elnök, BMSZ igazgató

Megszakítás