Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Fontos idők

Fontos idők

Fontosnak lenni jó. Így vagyunk teremtve. Az évek időtartamban nem különböznek egymástól: ugyanannyi órát, ugyanannyi percet biztosítanak. Fontossá az élmények, események, történések teszik időnket. 

Mégis milyen események, történések fontosak igazán? A pandémia, amelyben sokan szenvedtek és sokan meg is haltak? A háború, amely következtében sokan váltak földönfutókká, menekültekké vagy elveszett hozzátartozókat gyászolókká? Vagy amikor szeretteink házasodtak, gyermeket hoztak világra vagy meggyógyultak? Mindezek jelentős események voltak az elmúlt évben is, mert velünk, körülöttünk történtek és így vagy úgy hatással voltak az életünkre.

Az válik fontossá, ami hatást gyakorol az életemre, gondolkodásomra, értékítéletemre.  Ami befolyásolja, módosítja, megváltoztatja gondolkozásomat, törekvésemet, ambíciómat, céljaimat, prioritásomat: az életem menetét, alakulását.
Fontos felismerésem ebben az évben a vissza nem térő pillanatok észrevétele, megértése. Minden pillanat első és utolsó, nem lesz több ugyanolyan. Amikor valakivel beszélek, időt töltök, az fontos idő számomra. Sokféle üzenete, tartalma, jelentősége, hatása, értéke van a találkozásnak, kommunikációnak. 

Az én életemben a legnagyobb és a legfontosabb hatása Jézusnak van. A Vele töltött idő segít önmagam megismerésében. Gondolkodásomat megvilágosítja, átalakítja. Mert amit az Isten kimond, erőteljes és hatékony – Zsidókhoz írt levél 4:12 – „Isten szava élesebb, mint a kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Igen, Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. Senki és semmi sem rejtőzhet el Isten tekintete elől!” 

Miközben megvizsgál, megismerem Őt. Szeretettel és kegyelemmel ítél meg. Irgalommal és félreérthetetlenül, igazán. Nincs más, aki ezt a támogatást tudná nyújtani. Mert bár nem kényszerít, mégis valódi megoldást mutat, mint aki ismeri terveimet, szándékaimat, gondolataimat. Bízhatok Benne! Azt is tudja, hogy mi fontos nekem, és hogy mire kell nagyobb hangsúlyt helyeznem. 

Társam, társaim azért vannak velem, mert Isten fontosnak látta, hogy bennünket összerendezzen. Hatást gyakorlunk egymásra. Megvizsgáljuk, mennyire vagyunk – élünk – összhangban Jézussal, vagy mennyire nem. Megoszthatjuk egymással fontos várakozásainkat, aggodalmainkat és bátoríthatjuk, eligazíthatjuk egymást. Nem véletlen a másokkal történő találkozás az utcán, a munkahelyen, az iskolában vagy a gyülekezetben. Értékessége, áldása, haszna azon múlik, hogy mennyire vagyok jelen. Ha Istennek fontos vagyok minden pillanatban – amit tapasztalok, hogy így van -, akkor én is felfedezhetem, hogy miért, és mennyire fontos a másik ember a várt vagy véletlen esemény pillanatában. 

Fontos vagyok Istennek és ennél nincs nagyobb fontosság. Fontosak számára a napjaim, amíg éltet, megtart és vezet. És fontos maradok számára földi utam befejeztével is, hiszen Ő – maga mellett – örök otthont készített nekem. 

Kovács Zoltán

Megszakítás