Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Elismerés szociális területen: Szilágyi Zsuzsanna

Elismerés szociális területen: Szilágyi Zsuzsanna

A Magyarországi Baptista Egyház a szociális területen végzett kimagasló szolgálata elismeréseként Balogh Lajos plakettben részesítette Szilágyi Zsuzsannát, a Baptista Menedék Szolgálat Mamásotthonának intézményvezetőjét.

Szilágyi Zsuzsanna

Szilágyi Zsuzsanna a Menedék Mamásotthon intézményvezetője Isten vezetésére hallgatva érkezett 2013-ban a Menedék Alapítványhoz, ettől az évtől kezdve a Mamásotthonban (családok átmeneti otthona – anyaotthon) végzi szolgálatát.

Hittel és reménységgel, ezzel együtt következetes és kiszámítható stabilitással vezeti az intézmény szakmai – missziós munkáját, intézi az ellátottak ügyes-bajos dolgait és irányítja, mentorálja, lelkigondozza a munkatársi csapat tagjait. Nagy hangsúlyt helyez munkatársai lelki egészségének támogatására, többféle innovatív programot vezetett be ezen cél elérése érdekében, melyek eredményesnek bizonyultak. A fentieken túl jó gazdálkodási és műszaki érzékkel rendelkezik, ami elősegíti az intézmény kiszámítható és biztos üzemvitelét.

A kisgyermekes családok segítésében hosszú távban gondolkodik, személyre szabottan keresi az ellátottak Mamásotthonból való továbblépésének lehetőségét, támogatja az önálló életvitel elérését.

Szívügye az intézményen belüli evangéliumi programok szervezése: áhítatok, gyermekfoglalkozások, Bibliaolvasás, táborozások, egyéni gyülekezeti kísérés és személyes lelki munka szolgálják a cél elérését.

Rendkívüli teherbírású fegyelmezett, céltudatos és elkötelezett személyiség, munkatársai szeretik, megbecsülik, követendő példaképként tekintenek rá.

Gratulálunk és Isten áldását kívánjuk a további szolgálatára is!

Megszakítás