Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Búcsúzunk – Gőbl Tamás

Búcsúzunk – Gőbl Tamás

Gőbl Tamás, a Menedék Alapítvány kuratóriumának tagja 2022. szeptember 21-én az Úrhoz költözött. Tamás szenvedése alatt is felejthetetlen bizonyságát adta annak, hogy Jézus az ő személyes Megváltója, reménysége, aki nem csak számára, hanem mindenkinek az egyetlen megoldása. Ezt meggyőződéssel, bátran hirdette. Most már ott van, ahová készült és ahová előre ment. Hálásak vagyunk hűségéért, szolgálataiért, áldozatészségéért, a Menedék Alapítvány kuratóriumában végzett munkájáért, különösen, amikor a bodrogi szolgálat előmenetelét segítette másokkal együtt. Élni akarása, türelme, szeretete, családfői szerepe példa előttünk és sokak előtt. Most már Isten igazi békessége veszi körül őt az örök életben.

Végakaratának megfelelően, ünnepélyes megemlékezésen veszünk búcsút október 30-án, 16.00 órai kezdettel Pécsett, a Bokor utca 52. szám alatti Baptista Imaházban, melyhez bárki csatlakozhat fehér szín viselésével.

„Nem akarjuk, testvéreink, hogy tudatlanok legyetek azok felől, akik elhunytak, és úgy gyászoljatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ahogyan hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, úgy az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.”
I. Thesszalonika 4:13-14

Megszakítás