Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Elismerések szocális területen: Kovács Zoltán és Heizer Kornél

Elismerések szocális területen: Kovács Zoltán és Heizer Kornél

A Magyarországi Baptista Egyház a szociális területen végzett kimagasló szolgálata elismeréseként Balogh Lajos díjban részesítette Kovács Zoltán Károlyt, a Menedék Alapítvány egyik alapítóját, aki az alapítástól kezdődően a Menedék Alapítvány kuratóriumának elnöke és a Baptista Menedék Szolgálat képviselője. Zoltán a polgári foglalkozása mellett folyamatos jelenléttel, háttértámogatással, imádsággal, adakozással segítette, segíti a különböző helyszíneken működő szolgálatokat. Nagy teherbírású, higgadt, kiegyensúlyozott jellem, a krízisek közepette is biztos, megbízható, vonzó lelkületű vezető. Gondot fordít a rábízott munkatársakkal való törődésre. Számára nincs lekicsinylő feladat: vezetői értekezleteken is ugyanolyan jó szívvel vesz részt, mint egy építkezés fizikai munkálataiban.

2016-ban így írt a kezdetekről: „Igazi menedéket, megoldást azok találnak az életük számára, akik Isten Szavát – a Biblia tanítását – életük középpontjába helyezik. A Menedék Csoport, majd a Menedék Alapítvány azzal az őszinte vággyal jött létre még az elmúlt rendszerben, 1984-ben, hogy ezt a célt munkálja. Ezt képviseltem én is Budafokon, az 1984-es nagypénteki imaéjszaka után, a Menedék Csoport kedd esti alkalmain, amikor formálódott a szervezett munka, a felelősséget vállaló budafoki fiatalok és a vezetők spontán alkalmain. Az emeleti irodában találkoztunk és nem a jövő tervezésének belső kényszere, hanem az akkor, és ott adódó bajba jutott fiatalok, illetve megoldásra váró helyzeteik késztettek az összefogásra. A készséget pedig a bennünk lévő, Istentől nyert – emberek iránti – szeretet motiválta. Ilyet csak önkéntes, személyükben hasonlóan motivált emberek csinálnak, akik önként áldoznak időt, pénzt és vállalnak másokért veszélyes helyzeteket is. Ilyenek voltunk akkor: egy kifelé nyitott keresztény közösség tagjai. Más emberek másért lelkesedtek, nekünk a rászoruló fiatalokért való missziós felelősség került a szívünkre. Ekkor ez kiáltó szükség és elérhető tevékenység volt.”

Zoltánt Istentől kapott vízió motiválta a különböző intézményeknek, szolgálatoknak a megalapításában: Teaklub, Fiúotthon, Mamásotthon, bodrogi Védett Otthon, kiskunmajsai Menedékváros. Vezetőként mindig is támogatta a helyi munkatársak szolgálatba állását, a helyi szolgálatok szakmai és lelki megfelelőségét.

Hisz a nagy áttörésekben akkor is, amikor ebben egyedül van, hosszú távú vízióval, meg-megújuló stratégiával rendelkezik a szolgálat következő lépéseire vonatkozóan. Azt is látja, amit mások még nem és hitből kész cselekedni annak megvalósulásáért. Hisz Isten gondoskodásában és cselekvő, amikor úgy tapasztalja, hogy ennek rajta keresztül kell megvalósulnia. Minden nagyívű terv közepette is az egyes ember megmentésének, támogatásának előmozdítása a legfőbb prioritás számára.


A Magyarországi Baptista Egyház a szociális területen végzett kimagasló szolgálata elismeréseként Beharka Pál díjban részesítette Heizer Kornélt a Menedék Alapítvány, majd a „Jó az ÚR” Baptista Gyülekezet volt munkatársát, aki jelentős személyiségként, aktív formáló erővel vett részt a 80-as évek második felétől a gyermekvédelem munkájában, ahol prevenciós céllal olyan program megvalósításának az úttörője volt, amit új lehetőségként, járatlan úton lehetett csak megvalósítani.

Kornél 1988. január 1-jétől lett munkatársa a Menedék Alapítványnak és családjával Bodrog községbe költözött, ahol elindítója, majd motorja lett a helyi munkának.

Eleinte a romos kastélyépület felújításába kapcsolódott be, ami később a Nevelőcsaládok Közösségének lett a központja és egyben több befogadó családnak is az otthona. Kornél és felesége voltak az elsők, akik saját gyermekik mellé 5 állami gondoskodásban élő gyermeket fogadtak be és neveltek. Ezzel párhuzamosan aktív kezdeményezője és az első években vezetője volt a Bodrogi Baptista Gyülekezetnek, mely az odaköltöző, majd a faluból megtért emberek közösségévé válhatott.

A szükséget meglátva, Huszár Géza bíztatására 1989 szeptemberében még a rendszerváltás előtt létrehozták az ország első keresztyén óvodáját, lehetőséget teremtve ezzel a helybeli lakosok gyermekeinek ellátásra és a misszió ilyen irányú kiterjesztésre.

1994 szeptemberében alsó tagozattal indult el a Bölcsesség Kezdete Általános Iskola, ami azóta is működik. Itt a Bodrogon nevelkedő és a környékről, sőt még Kaposvárról is érkező gyermekeknek nyújtanak integrált oktatást 8 évfolyamon, valamint művészeti oktatást magas színvonalon – keresztény alapokon, fejlesztéssel, egyéni támogatással, odafigyeléssel. Kornél az iskola alapításában, beindításában és működtetésében is aktívan részt vett. 1998-ban, egy időközi választáson polgármester lett és utána több cikluson keresztül is vezette a falut, segítve ezzel az emberek életét egészen 2010-ig.

Szeret motorozni, ami alkalmat teremtett motoros csoportok megismerésére. Hívő emberként felismerte annak lehetőségét, hogy a közös érdeklődési kör jó alkalmat teremt az evangélium továbbadására. Barátaival megalapította a Magyar Keresztény Motorosok Közösségét, melynek jelenleg is vezetője. A motoros szolgálattal karitatív programokba is bekapcsolódnak, adományokat, támogatásokat visznek rászoruló személyek részére. Kornél az Érdligeti Biblia Közösség tagja és elkötelezett szolgálója.

Megszakítás