Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Megújuló gyülekezeti ház

Megújuló gyülekezeti ház

A Baptista Menedék Szolgálat (BMSZ) szociális és gyermekjóléti intézményeket és népkonyha szolgáltatást működtet Kiskunmajsán, a Menedékvárosban. A helyi gyülekezet küldetése az intézményekben élő ellátottak megszólítása, számukra evangéliumi és közösségépítő programok szervezése: naponta áhítat, hetente gyermekfoglalkozások, ifjúsági program, istentiszteletek, dicsőítő koncertek, klubprogramok kapnak helyet a gyülekezet épületében, melynek korszerűsítését részben pályázati forrásból végezzük el.

A Bethlen Gábor Alaptól kapott 2.000.000 forint támogatást cél szerint a Menedékváros Baptista Gyülekezet összejöveteleinek helyet adó ingatlan megújítására használtuk fel (gépészeti helyiség – bojlerház és tűzifatároló, vizesblokkok, közösségi terem). Célunk a befűthetőség javítása, energetikai és esztétikai megújítás volt. Az elöregedett tetőhéjazat miatt jelentős beázások történtek, ezért az épületrész héjazatának cseréje vált elsődlegesen szükségessé. A bontásokat követően a rétegrend szerinti szigetelés lett kialakítva, majd trapézlemez fedést kapott az épület. A belső helyreállítás során főként a gépészeti helyiség (kazánház) és vizesblokkok tekintetében jelentős gipszkartonozási munka, glettelés, festés vált szükségessé. A fenti munkákon túl egyéb forrásból további beruházásokat is végrehajtottunk az ingatlanon (pl. nyílászárócsere).

Örömmel tapasztaljuk, hogy a 2020-ban megvalósított többirányú felújítások eredményeként megújuló épületbe szívesebben érkeznek meg lakóink, szeretik a közösségi programokat és nyitottak a meghívásra: az épület birtokbavétele óta istentiszteleteket, gyermekfoglalkozásokat, bibliaórákat, különféle közös étkezéseket valósítunk meg.

Hosszútávú tervünk az összejöveteli hely teljes felújítása, melyben egyik első lépés a héjazat részleges cseréje volt. A jövőben – az ingatlanra vonatkozó érvényes építési engedély szerint – szükséges új kazánház kialakítása, a gépészeti rendszerek, vizesblokkok megújítása, teljes akadálymentesség elérése, ill. tervezzük gyermekfoglalkozások számára elkülönített (leválasztott) tér létrehozását, valamint a gyülekezeti terem kerámia burkolatának megújítását.

Megszakítás