Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Elismerések szociális területen: Molnár Tivadarné

Elismerések szociális területen: Molnár Tivadarné

A Magyarországi Baptista Egyház a szociális munka napja alkalmából a szociális területen végzett kimagasló szolgálata elismeréseként Balogh Lajos plakettet adományozott Molnár Tivadarné Mariannának, a Menedék Mamásotthon családgondozó munkatársának. Marianna hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív szolgálata nyomán emberek jutottak új életre. Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó személyiség, akit képmutatás nélküli kedvesség és cselekvő szeretet jellemez. Fontosnak tartja, hogy az aktuális kihívásoknak szakmailag is megfeleljen, de töretlenül elsődleges szempontnak tarja, hogy a Mamásotthonba kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét és lehetőségük legyen teljes életváltozásra.

Molnár Tivadarné Marianna még a 90-es évek elején fiatal lányként hallott a Menedék Alapítvány munkájáról, és önkéntes felajánlóként egy évet szánt az Úrnak, amit a budafoki Leányotthonban töltött. Ebben az egy évben már annyira elköteleződött a rászorulók megsegítése mellett, hogy kérte felvételét a munkatársak közé. Így lett a Menedék Alapítvány, majd a Baptista Menedék Szolgálat munkatársa mind a mai napig, már több mint 25 éve.

A korai szakaszban (még nem lévén Gyvt.) elsősorban a józan észre és a közvetlen felettesei vezetésére támaszkodva segítette a mindennapokat a Leányotthonban. Később férjhez ment és született három gyermekük, de az otthon töltött éveket is a Leányotthon (majd a Mamásotthonként tovább működő családok átmeneti otthonának) falain belül töltötte, hiszen férjét támogatva gondnoki feladatokat láttak el 2013-ig, éjjel-nappal rendelkezésre állva és segítséget nyújtva.

Mikor gyermekei mellől újra aktív jogviszonyba állt, akkor kezdetben gyermekgondozóként szolgált, majd elvégezte a főiskolát és teológus diplomát, majd arra épülő mentálhigiénés szakember diplomát szerzett. Fontosnak tartja, hogy az aktuális kihívásoknak szakmailag is megfeleljen, de töretlenül elsődleges szempontnak tarja, hogy a Mamásotthonba kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét és lehetőségük legyen teljes életváltozásra.

Hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív szolgálata nyomán emberek jutottak új életre és lettek aktív gyülekezeti tagok, valamint hasznos tagjai a társadalomnak. Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó személyiség, akit képmutatás nélküli kedvesség és cselekvő szeretet jellemez.

Megszakítás