Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Megújul és továbbfejlődik a Menedékváros

Megújul és továbbfejlődik a Menedékváros

Kiskunmajsán közel 180 millió forintos támogatásból újul meg a térség egyik legjelentősebb szociális és gyermekvédelmi központja, a Menedék Alapítvány Menedékvárosa. Az Új Széchenyi Terv által finanszírozott összegből „Korszerű struktúra létrehozása a Menedékvárosban” címmel környezetkímélőbb, gazdaságosabb és fenntarthatóbb működés jön létre. A Családok Átmeneti Otthonát és a Hajléktalanok Átmeneti Otthonát is magába foglaló épületben jobb helykihasználást biztosító, akadálymentesített élettér kialakítására is lehetőség nyílik. A 2015 februárjáig tartó munkálatok már idén télen is melegebb otthonokat biztosítanak az itt élő ellátottaknak.

Az 1986-ban alakult, országos hatókörű Menedék Alapítvány közhasznú szervezetként több budapesti gyermekvédelmi és szociális programjának és intézményének beindítása után, az egyik legjelentősebb vállalása Bács-Kiskun megyében a kiskunmajsai Menedékváros létrehozása és működtetése. A valamikori szovjet katonai létesítmény 1997-es megvásárlását és az 1999-es működési engedély megszerzését követően újabb, jelentős állomásához érkezett a Menedékváros története. Az elsősorban a régióból, de az ország más részeiről is rászorulókat befogadó Családok Átmeneti Otthonának és a Hajléktalanok Átmeneti Otthonának is helyet adó épületegyüttes 2013-től kezdődően megújul. A 1975-ben épült panelház nem csak esztétikailag romlott le az utóbbi években, hanem üzemeltetése és fenntartása is már szinte elviselhetetlen terheket ró a Menedék Alapítványra. A kialakult körülmények jelentősen megnehezítik az intézményekben ellátottak mindennapjait és olyan többletfeladatokat rónak az Alapítvány munkatársaira, mely már túlmutat munkakörükön, személyes vállalásukon. Az ellátotti célcsoportot is bevonva a kutatásokba, tervezésbe, az Alapítvány munkatársai számos fejlesztési elképzelést fogalmaztak meg korábban. A napjainkra jelentősen felértékelődő adományok és támogatások gondos gazdálkodás mellett is csak kisléptékű fejlesztéseket tesznek lehetővé, sokszor a működés fenntartása is nehézséget jelent. Az Új Széchenyi Terv TIOP-3.4.2-11/1 számú kiírásán az Alapítvány 2011 őszétől 2012 tavaszáig dolgozott, hogy „Korszerű struktúra létrehozása a Menedékvárosban” címmel megfelelő pályázatot tudjon benyújtani. A közel egy évig tartó várakozást idén nyár elején jó hírrel, az Alapítvány számára kedvező döntéssel jutalmazta a kiíró. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosított <?xml:namespace prefix = st1 />179 981 847 Ft.-os támogatása a legjelentősebb korszerűsítési lehetőséget biztosítja a szolgálat számára. A szakmai tervben megfogalmazottak szerint a beruházás célja, hogy az ellátottak társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációját elősegítse az életkörülmények javításával. A programmal megvalósuló, bővülő szolgáltatás elemek, valamint a kapcsolódó felkészítő programok elősegítik az ellátottak önértékelésének javulását, evvel a munkahelyhez, a normalizált élethez való visszatérést.

Az épület teljes külső hőszigetelését, nyílászárócseréjét és fűtési rendszer korszerűsítését, napkollektoros használati melegvíz ellátását mindkét intézményre kiterjedő részleges akadálymentesítés is kíséri. A beruházás nem csak a zsúfoltság csökkenését hozza a több mint 100 fő ellátott számára, hanem a különböző szolgálatok, ill. intézmények jobb elkülönülését is, továbbá az Alapítvány munkatársai számára is jobb munkakörülmények teremtődnek.

Napkollektorok felszerelése

2014 nyarán bekötésre kerültek a Menedékváros lakóépületébe az elhelyezett napkollektorok, amelyek biztosítják intézményeink használati melegvíz ellátásának jelentős részét.

Homlokzati hőszigetelés

TIOP pályázati forrásból végezzük el a Menedékváros lakóépületének homlokzati hőszigetelését.

Gépészeti szerelések

Elkészült a kazánház, indul a hőszigetelés

Februárra elkészült az új kazánház kialakítása, felszerelésre kerültek a különféle gépészeti berendezések. Az épület beállványozása után megérkeztek a hőszigetelési munkálatokhoz szükséges anyagok.

Fűtési rendszer korszerűsítése I.

Az elmúlt időszakban a lakóépület pincéjében kialakításra került az új kazánház, ahol felszerelésre kerültek az új kazánok, szükséges csatlakozások és füstgáz elvezető rendszer.

Nyílászárócsere a Menedékváros lakóépületén

Az elmúlt időszakban megtörtént a kiskunmajsai lakóépület elavult nyílászáróinak cseréje: korszerű, megfelelő hőszigeteléssel rendelkező műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, ami melegebb otthonokat és takarékosabb üzemeltetést tesz lehetővé.

Megszakítás