Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Prof. Dr. Szabó Máté ombudsman jelentésének megállapításaira reagálva közleményben adunk tájékoztatást arról, hogy a Menedék Alapítvány kiskunmajsai intézményeiben a jogszabályoknak és különféle szakhatósági előírásoknak megfelelő, valamint a Menedék Alapítvány alapelveivel egyező szakmai munka folyt és folyik.

Az egyéni gondozási terv és személyre szabott esetkezelés során munkatársainkkal közösen fő törekvésünk lakóink fizikai és mentális felkészítése az intézményből való továbblépésre és sikeres társadalmi reintegrációra. Az ennek ellentmondó állításokat visszautasítjuk.

Megvalósítottuk és korrigáltuk a Közigazgatási Hivatal ellenőrzésein megfogalmazott azon határozatokba foglalt előírásokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok alapján megalapozottak voltak, jelenleg működésünket jogos elmarasztalás nem terheli. 

Az intézményben minden ellátott tekintetében az esetfelelős szociális, mentálhigiénés munkatárs vezeti a gondozási naplókat, ezek megléte ellenőrizhető. Ez alól kivételt képeznek azok a gondozási anyagok, melyeket a Közigazgatási Hivatal szeptemberi, utólagos ellenőrzése során bevont, és amelyeket a mai napig sem adott vissza.

Családok Átmeneti otthonában szakképzett családgondozók és gyermekgondozók segítik a családokat életvitelükben, és problémás élethelyzeteik megoldásában.

Mindkét intézményben a szakmai munkát, továbbá a területen folyó komplex feladatok ellenőrzését és segítését az Alapítvány vezetése folyamatos kapcsolattartásban, havi ellenőrző látogatással végzi. A megoldandó feladat súlyát és az Alapítvány személyi és anyagi hátterét mérlegelve biztosítja a folyamatos működést.

Nem felel meg a valóságnak a pszichikai terrorra utaló állítás. Erről őszi látogatása során az ellátottjogi képviselő is meggyőződött, és lakóinkkal való beszélgetés során nyilvánvalóvá válhat, illetve válhatott, hogy a hozzánk kerülők jól érzik magukat, és meg vannak elégedve az ellátás színvonalával. Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, a személyiségjogokat és a személyi szabadságot. Minden rendezvényünkön az önkéntes részvétel lehetőségét kínáljuk. Ellenőrzött szabályzatainkat az ellátottak maradéktalanul megismerték, elfogadták és legtöbben követik, lakógyűléseinken észrevételezhetik. A gondozás zavartalanul folyik a két intézményben 90 férőhelyen. Kigondozásukat követően – legtöbben – a közösségi programokra rendszeresen visszajárnak, támogatást kapnak. Az együttélés íratlan szabályai azonban nem minden ellátott számára fogadhatóak el, különösen azoknak nem, akik mély személyiségi sérülésekkel kerülnek intézményeinkbe. Alapelvünkben valljuk, hogy személyes és önkéntes elhatározás szükséges az egyén változásához, felépüléséhez. Aki a környezetében lévő emberek megváltoztatásában reméli sorsa, állapota megváltozását, az békétlen marad, és azon az intézményeinkben nem tudunk segíteni.

Az étkeztetés a Szociális és Népkonyhán vehető igénybe, ez a szolgáltatás a Hajléktalanok Átmeneti Otthonától, illetve a Családok Átmeneti Otthonától függetlenül működik. Nincs tudomásunk rossz higiéniás körülményekről.

Az ombudsmani levél elolvasása után egyértelmű, hogy annak megállapításai sok helyütt szóról-szóra követik a Közigazgatási Hivatal júniusi végzésének szövegét, melyre 2010. augusztus 23-án (!) adtunk választ, és reagáltunk a Hatóság – sok helyütt hibás – észrevételeire. Egyúttal dokumentumokkal és fényképekkel alátámasztva bemutattuk a hiányosságok megszüntetését. Szomorúan tapasztaltuk, hogy megadott válaszainkat, a végzésre adott reakciónkat az ombudsmani hivatal vagy nem kapta meg a Közigazgatási Hivataltól, vagy – ha megkapta – nem vette figyelembe.  Ennek eredményeként a valóságtól és a reálisan megismerhető helyzettől gyökeresen eltérő, igaztalan állításokat tartalmazó „jelentés” született.

Ennek fényében – mivel a kifogások megegyeznek a már említett Közigazgatási Hivatal által írt levélben foglaltakkal – javasoljuk az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa részére a Közigazgatási Hivatal részére írt válaszlevelünk megismerését, hiszen az több mint három hónappal korábbi, mint az ombudsman jelentése. Az újabb, 2010. novemberi keltű utóellenőrzési jegyzőkönyvben a Közigazgatási Hivatal – a tényeknek megfelelően – elmarasztalásban nem részesítette a működésünket. Az ombudsmannak lehetősége lett volna – és lehet ma is – a valós állapotokat megismerni nem csak az elfekvő iratokból, hanem a helyszínen is.

Emellett – mivel a Közigazgatási Hivatal ellenőrzésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok nem lettek maradéktalanul figyelembe véve a jelentésében -, javasoljuk az ombudsmannak az elmúlt évek levelezéseinek megismerését a Menedék Alapítvány és a Bács-Kiskun várvárvármegyei Közigazgatási Hivatal között.

Sérelmezzük, hogy az ombudsmani eljárásról és a tapasztalt „jogsértésekről” az intézmény vezetői és a fenntartó nem kaptak tájékoztatást, az eljárás során nem ismertethettük az intézmény álláspontját, valamint az ombudsmani vizsgálat során a valós állapotokról nem győződtek meg személyes látogatás, bejárás keretében. Biztosak vagyunk abban, hogy ha erre sor került volna, akkor az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa a leírtakkal ellentétes megállapításokra jutott volna. Állampolgári jogok biztosítása ugyanolyan mértékben illeti meg az elmarasztalt fenntartó vezetőit, mint a panaszost.

Budapest, 2010. december 17.

Kovács Zoltán, a Menedék Alapítvány elnöke

Liptai Gábor, a Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthona intézményvezetője

Antal György, a Menedékváros Családok Átmeneti Otthona intézményvezetője

Megszakítás